Նվիրատվություն

Ամեն մէկն ինչպէս որ սրտի յօժարութիւն կայ, ոչ թէ տրտմութիւնով կամ հարկադրութիւնով. որովհետեւ Աստուած սիրում է ուրախ տուողին։​

2 Կորնթացիս 9:7

Ձեր նվիրատվությունով դուք աջակցում եւ դառնում եք այս մեծ տեսիլքի մասնակիցը:

Մեր բանկային հաշիվը

Raiffeisen Bank

Freie Christengemeinde

IBAN: AT75 3466 9000 0002 6419

BIC: RZOOAT2L669

Շնորհակալություն

Armenische FCG,  Arthur-Krupp-Straß 1, 3300 Amstetten  |  office@armenische-fcg.at  |  Tel: + 43 676 6066900

Կիրակնօրյա ծառայություն: Յուրաքանչյուր կիրակի, ժամը 15:30-ին:

©2019 by Armenische Freie Christengemeinde

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Weiß YouTube Icon