Armenische

Freie Christengemeinde

Կիրակնօրյա ծառայություն

Երբ

Որտեղ

Arthur-Krupp-Straße 1,

 

3300 Amstetten

 

Յուրաքանչյուր կիրակի,

ժամը 15:30-ին:

Որովհետեւ ես Քրիստոսի աւետարանը ամօթ չեմ համարում. Որովհետեւ Աստուծոյ զօրութիւն է փրկելու համար ամեն հաւատացողին, առաջ Հրէային՝ եւ յետոյ Յոյնին։

Հռովմայեցիս 1:16

Հավատո հանգանակ

Մեր հավատքի հիմքը միայն Աստծո խոսքն է:

Armenische FCG,  Arthur-Krupp-Straß 1, 3300 Amstetten  |  office@armenische-fcg.at  |  Tel: + 43 676 6066900

Կիրակնօրյա ծառայություն: Յուրաքանչյուր կիրակի, ժամը 15:30-ին:

©2019 by Armenische Freie Christengemeinde

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Weiß YouTube Icon