top of page

Armenische

Freie Christengemeinde

Կիրակնօրյա ծառայություն

Երբ

Որտեղ

Arthur-Krupp-Straße 1,

 

3300 Amstetten

 

Յուրաքանչյուր կիրակի,

ժամը 15:00-ին:

Որովհետեւ ես Քրիստոսի աւետարանը ամօթ չեմ համարում. Որովհետեւ Աստուծոյ զօրութիւն է փրկելու համար ամեն հաւատացողին, առաջ Հրէային՝ եւ յետոյ Յոյնին։

Հռովմայեցիս 1:16

bible-2110439.jpg

Հավատո հանգանակ

Մեր հավատքի հիմքը միայն Աստծո խոսքն է:

bottom of page